Veiling voorwaarden

 • Het doel van de veiling is het genereren van een opbrengst die voor 100% ten gunste gaat aan goede doelen die direct ondersteund worden door inwoners van Zoeterwoude.
 • De veiling 2021 bestaat uit een online-veiling.
 • De aanbieder stelt zijn dienst/product gratis beschikbaar. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan het doel van de veiling.
 • De veiling vindt plaats online via de site https://veilingmeteenmissie.onzeveilingonline.nl
 • De online veiling start om 12.00 uur op datum 27 oktober en stopt op datum 30 oktober. De eindtijden kunnen per kavel variëren.
 • Aangeboden producten/diensten worden vermeld op de site https://veilingmeteenmissie.onzeveilingonline.nl
 • De veilingcommissie behoudt zich het recht voor diensten samen te voegen, te splitsen of te weigeren.
 • De fysieke veiling gaat dit jaar niet door.
 • Een dienst wordt niet verkocht wanneer daarvoor niet ten minste de startprijs wordt geboden.
 • Door de toewijzing komt een koopovereenkomst tot stand tussen aanbieder en koper. De koper van de dienst moet de koopsom direct na toewijzing in contanten of per factuur te voldoen.
 • De verkochte dienst wordt in onderling overleg tussen aanbieder en koper verricht. Behoudens een andersluidende afspraak tussen aanbieder en koper wordt de dienst binnen een jaar na toewijzing verricht. Daarna vervalt het recht van de koper om nakoming te verlangen.
 • Geschillen betreffende de (uitvoering van de) koopovereenkomst moeten door aanbieder en koper onderling worden beslecht.
 • De vereniging wordt niet op enigerlei wijze partij bij de door de veiling tot stand gekomen koopovereenkomst.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor de (correcte) uitvoering van de verkochte dienst.
 • Ingeval van een geschil tussen bieders onderling, en ingeval van een geschil tussen een bieder en de veilingmeester of tussen meer bieders en de veilingmeester, beslist de veilingcommissie.
 • De hoogste bieder van de online-veiling kan binnen 1 week na het sluiten van de veiling op de site zien of zijn/haar product of dienst is overboden en welk bedrag als hoogste bod is bevestigd.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de veilingcommissie.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.