Goede doelen

De doelen die in 2020 werden gesteund door Veiling met een Missie zijn:

 • Psychiatrie over de grens, Nigaragua
 • Project Open Arms, Malawi
 • Eliya weeshuis, Sri Lanka 
 • St. Joseph Hospital, Kagondo, Tanzania 
 • Vrienden van Mikumi, Tanzania 
 • Stichting moeder en kind, Cape Maclear, Malawi
 • Pater Frans van der Poel, Brazilië 
 • Dutch Dental Care Foundation, Mombassa
 • Stichting Amigos Colombianos, Colombia
 • Misacor Missieprocuur MSC, Papua Indonesië 
 • SVB Bouwpastoor en scholing, Ghana
 • Scholing in Nalang, Nepal
 • Yayasan Setetes Embun, Kroya, Java, Indonesië
 • Stichting Amigos, Bolivia

Hieronder leest u meer informatie over enkele van de gesteunde goede doelen en de manier waarop zij zich inzetten.

Wanneer u nog meer informatie wilt, dan kunt u de onderstreepte namen aanklikken, u wordt dan verder verwezen naar de websites van de goede doelen. Wanneer u een play teken in de foto ziet, dan kunt u deze aanklikken, u wordt naar een filmpje van het desbetreffende doel verwezen.

Yayasan Setetes Embun helpt de armste groep vrouwen uit de vicieuze cirkel van armoede te komen en geeft hun kinderen de kans om naar school te gaan. De projecten die deze stichting opzet dienen allemaal hetzelfde doel: ervoor zorgen dat huidige bewoners en de komende generaties in dit gebied onafhankelijk worden van sponsoring.

Hiervoor hebben zij vele projecten; hier een kleine greep uit een langere lijst.

 • project scholing
  • Opzetten van een kleuterschool
  • onderwijs geven aan veelal jong moeders
 • project onze moestuin
  • verbouwen van groente en fruit in een gezamenlijke moestuin voor alle inwoners van de kampung
 • van moestuin naar plantage
  • Inmiddels is de moestuin uitgegroeid naar een plantage waar 35 vrouwen werk hebben gevonden
  • Visvijver waar vis voor consumptie gekweekt kan worden
 • project gezondheid
  • Educatie over betere hygiëne, gezondheidszorg en anticonceptie
 • adoptie project
  • in corona tijd is er een project gestart om 3 kippen te adopteren in inmiddels 52 gezinnen. De opbrengst van verkoop van eieren en kuikens gaat voor een deel naar de stichting en voor een deel naar de gezinnen. 

 

De stichting Psychiatrie over de Grens stelt zich ten doel de kwaliteit van leven te verbeteren van patiënten met een psychotische kwetsbaarheid en hun families in lage-inkomenslanden.

Op dit moment ondersteunt de Stichting de organisatie Cuenta Conmigo in Matagalpa, Nicaragua.

Het doel van de organisatie is het bij elkaar brengen van betrokkenen om ervaringen te delen en het organiseren van bijeenkomsten die leiden tot een beter begrip van psychose en hoe om te gaan met een psychotisch gezinslid. Middels het afleggen van huisbezoeken en het samenwerken met andere hulpverleners probeert Cuenta Conmigo ook de marginale hulpverlening aan psychotische mensen in Matagalpa te versterken.

Stichting Amigos in Colombia helpt meisjes en jonge vrouwen. Veel meisjes in Medellín leiden een mensonwaardig bestaan. Amigos Colombianos is opgericht om deze meisjes een kans te bieden op een betere toekomst. Met onze hulpprogramma’s helpen wij kwetsbare maar gemotiveerde meisjes op het juiste spoor, inclusief goede re-integratie en nazorg. Deze effectieve methodiek stellen wij beschikbaar aan alle hulpprogramma’s in Medellín. De resultaten zijn hartverwarmend. De begeleiding focust zich op gebieden als identiteit, gezondheid, familie, opleiding en werk. Elk meisje krijgt een persoonlijk plan van aanpak. Iemand verlaat het programma als haar gewenste stabiliteit qua huisvesting en inkomen is bereikt. Het succespercentage van dit programma ligt hoger dan 80 procent en is daarmee ongekend sterk gebleken.

Stichting Amigos in Bolivia zet zich in voor lokale initiatieven waarin de kansarme mens, voornamelijk het kind, centraal staat. Zij richten zich op de ontwikkeling van arme gebieden door ondersteuning in primaire levensbehoeften, educatie en medische benodigdheden.

Veel kinderen en jongeren komen van het platteland naar de stad om werk te vinden en daarmee hun arme families en zichzelf te onderhouden. Zij hebben allerlei soort baantjes: schoenen poetsen, auto's wassen, snoep verkopen en tassen dragen op de markt. Dit werk is voor hen de enige manier om te overleven. Naast deze enorme verantwoordelijkheid zijn de kinderen vaak ook nog het slachtoffer van geweld en misbruik, of worden ze in de steek gelaten door hun ouders.

Doordat stichting Amigos structureel programma's ondersteund op het gebied van educatie, ontwikkeling en medicijnen helpen zij deze werkende kinderen. Doel is de situatie van de werkende kinderen te verbeteren door hen in hun ontwikkeling te steunen en ze te stimuleren. Daarnaast wordt getracht de kinderen een deel van de jeugd, die hen onthouden wordt, terug te geven.

Het doel van Stichting Dutch Dental Care is om in Kenia belangeloos met eenvoudige middelen tandheelkundige hulp, preventie en educatie te verlenen. 

Op dit moment heeft DDC twee klinieken. In Ukunda werd in 2008 een kleine kliniek geopend. Deze wordt bemand door een Keniaanse COHO (Community Oral Health Officer) met een assistente. De tweede, in Lunga Lunga, ook bemand door een COHO, zit in een gezondheidscentrum. Deze tweede kliniek is geopend in 2014. Vele patiënten hebben inmiddels hun weg naar de kliniek gevonden om tegen een geringe vergoeding eenvoudige tandheelkundige zorg te krijgen. DDC houdt toezicht op de kwaliteit van werken door middel van wekelijkse rapportage en te zorgen voor aanschaf van materialen en investeringen van apparatuur.  Ons streven is dat beide klinieken op termijn zelfvoorzienend worden.

 

Stichting Open Arms zet zich in voor kinderen in Malawi.

Zij geloven dat elk kind recht heeft op overleving en ontwikkeling. Hun belangrijkste doel is om zorg te bieden aan de kwetsbare kinderen van Malawi, hen te ondersteunen binnen families en gemeenschappen zodat ze kunnen gedijen. Dagelijks worden 1.890 baby's geboren in Malawi waarvan 320 wezen worden, de helft door hiv / aids. 87 zullen voor hun eerste verjaardag door ondervoeding of ziekte overlijden. En daarom bestaat Open Arms. Voor weeskinderen is een verblijf bij een groter gezin de beste oplossing, maar flesvoeding alleen kost 20 euro per maand, en de meeste Malawiaanse gezinnen overleven met minder dan 1 euro per dag. Dus voor velen is het in leven houden van een weesbaby gewoon onbetaalbaar. Sinds 1995 zijn er twee kindertehuizen, vijf pleeggezinnen, acht kleuterscholen en een outreach-programma voor meer dan 200 gezinnen in het zuiden van Malawi. Open Arms zorgt ervoor dat weesbabies gevoed, gehuisvest en verzorgd worden om vervolgens in goede conditie te kunnen terugkeren naar hun thuisgemeenschap. Meer dan 1000 kinderen zijn door de deuren van de stichting gepasseerd en het plan is er te zijn voor nog veel meer kinderen die hulp nodig hebben.

Waarom Malawi? Malawi is een van de armste landen ter wereld. De bevolking groeit en zal naar verwachting in 2025 de 23 miljoen bereiken. Tot 74% van de bevolking leeft onder de internationale armoedegrens van 1,25 dollar per dag. Het moedersterftecijfer behoort tot de hoogste ter wereld en elke dag sterven er ongeveer 10 vrouwen tijdens de bevalling. Drie miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater, ongeveer 11% van de bevolking is Hiv+ en er zijn meer dan 1.300.000 weeskinderen. Hoewel de stichting niet alle problemen in Malawi kan oplossen, is er een speciale rol voor Open Arms in het leven van de kinderen waar zij voor zorgen. Zij geven deze kinderen een goede toekomst!

In Sri Lanka ondersteunen we Eliya kindertehuis. Momenteel gaan er 16 kinderen naar de kleuterschool en wonen er 29 kinderen in het kindertehuis.

Onder de meisjes en jongens die in het huis wonen, hebben sommigen één of beide ouders verloren. Andere kinderen wonen in het huis omdat hun ouder een nieuwe partner hebben gevonden en hun kinderen hebben afgewezen. Vaak kunnen gezinnen of alleenstaande moeders niet voldoende voor hun kinderen zorgen. Helaas zijn er ook gevallen waarin kinderen lichamelijk of seksueel zijn misbruikt. Sommige kinderen zijn getraumatiseerd door hun verleden en hebben speciale aandacht nodig.
In de Eliya familie geeft het tehuis al deze kinderen een nieuw thuis met als doel ze een betere toekomst te geven!

Sommige van de Eliya-kinderen hebben contact met hun familie. Het Eliya-team probeert dit contact zoveel mogelijk te onderhouden en de relatie tussen kinderen en familieleden te bevorderen.

Vier jonge mensen zijn al officieel "ontslagen" omdat ze hun school hebben afgemaakt en een stage volgen er een baan hebben gevonden.

De Stichting Vrienden van Mikumi gaf aanvankelijk met name hulp bij lokale gezondheidszorg, inmiddels is dit uitgebreid naar hulp bij het geven van goed onderwijs en het opzetten van opleidingen.

Één van de projecten is het Childsupport project. Dit is zo’n 5 jaar geleden opgestart om de kinderen van de medewerkers van het St.Kizito Hospital in Mikumi de mogelijkheid tot een goede schoolopleiding te bieden. Door middel van zo’n goede schoolopleiding kan het kinderen lukken om de cirkel van armoede, waarin hun ouders en grootouders leefden, te doorbreken. Ook voor het land zelf is dit een manier om verder te komen. Studies tonen aan dat armoedebestrijding gestoeld op goed onderwijs ook een geweldige gezondheidsverbetering oplevert, zoals:

 • het afmaken van de primary school vermindert de kans op het krijgen van Aids met 75%.
 • goed onderwijs is een zeer belangrijke factor in het gebruik van anticonceptie, dus voor bevolkingsgroei-regulering.
 • elk jaar primary school vermindert de kans op vroeggeboorte met 10%.

Het St.Kizito Hospital levert goede kwaliteit van zorg maar kan financieel nauwelijks rondkomen. Dat levert onder andere een probleem op bij het betalen van de salarissen aan het personeel. De gemiddelde Tanzaniaan heeft ongeveer 80% van zijn salaris nodig voor dagelijkse levensbehoeften als eten, kleding etc. Door sponsoring van de opleiding van de kinderen voelen de medewerkers zich meer verbonden met het ziekenhuis en is het verloop onder het personeel ook minder.

Stichting Moeder en Kind in Cape Maclear

De stichting heeft ten doel:
- de zorg voor zwangere vrouwen en kinderen t/m leeftijd van 5 jaar in Cape Maclear, Malawi, te verbeteren
- steun en voorlichting ter bevordering van duurzame ontwikkeling van bedoelde zorg
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.